Hoc Sao Pixcel

Chuyên mục: Hợp Âm Guitar

Hợp âm Adim - Hợp âm LA giảm

Hợp âm Adim – Hợp âm LA giảm

Ký hiệu Hợp âm: Adim Tên Hợp âm: : LA giảm : A diminished Mức độ sử dụng: Thỉnh thoảng sử dụng Các Note hợp thành: A C D# Cấu trúc quãng: R m3 m5 …
Hợp âm Aaug - Hợp âm La tăng

Hợp âm Aaug – Hợp âm La tăng

Hợp âm Aaug Ký hiệu Hợp âm: Aaug Tên Hợp âm: : LA tăng : A augmented Mức độ sử dụng: Thỉnh thoảng sử dụng Các Note hợp thành: A C# F Cấu trúc quãng: …
Hợp âm Am - Hợp âm La Thứ

Hợp âm Am – Hợp âm La Thứ

Ký hiệu Hợp âm: Am Tên Hợp âm: : LA THỨ : A minor Mức độ sử dụng: Rất quan trọng Các Note hợp thành: A C E Cấu trúc quãng: R m3 5 Mô …

Hợp âm Em – Hợp âm Mi Thứ

Ký hiệu Hợp âm: Em Tên Hợp âm: : MI THỨ : E minor Mức độ sử dụng: Rất quan trọng Các Note hợp thành: E G B Cấu trúc quãng: R m3 5 Mô …