Hoc Sao Pixcel

Hướng dẫn đệm các điệu guitar Tango, Mambo, Chachacha

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Hướng dẫn đệm các điệu guitar Tango, Mambo, Chachacha

Hướng dẫn đệm các điệu guitar Tango, Mambo, Chachacha là bài viết tiếp theo trong series về các điệu phổ thông, nếu bạn đã tập thành công  các điệu Boston, Rumba, BoleroValse, SlowRock và Fox

Download file PowerTab [Cách đệm các điệu Tango, Mambo, Chachacha]

Điệu Tango

Đặc trưng với nhịp 2/4, dứt khoát, mạnh khỏe là những gì nổi bật của điệu nhảy nổi tiếng Achentina này

Cách đệm 1:Hướng dẫn đệm các điệu guitar Tango, Mambo, Chachacha

Cách đệm 2:

Hướng dẫn đệm các điệu guitar Tango, Mambo, Chachacha

Các bài hát nổi tiếng điệu Tango như: Chiều, Lạnh Lùng, Sơn nữ ca …

Điệu Mambo

Có sự ngưng đọng trong phách cuối cùng của mỗi ô nhịp

Hướng dẫn đệm các điệu guitar Tango, Mambo, ChachachaCác bài hát nổi tiếng điệu Mambo như: Mambo Nồng Say, Mambo Italiano, Mambo yêu thương

Điệu Chachacha

Phách đảo xuất hiện trong cách đệm chachacha tạo thành những nhịp đập rất chắc khỏe

Hướng dẫn đệm các điệu guitar Tango, Mambo, Chachacha

Các bài hát nổi tiếng điệu Chachacha như: Thất tình, Anh cứ hẹn,  Thiên đàng ái ân,  Tình có như không …

Các điệu trong bài viết hôm nay rất phù hợp cho khiêu vũ vì nhịp điệu của nó rất phù hợp

Hướng dẫn đệm các điệu guitar Tango, Mambo, Chachacha

Gửi bình luận