Hoc Sao Pixcel

Hướng dẫn câu INTRO mẫu các bài hát xưa, slow …

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Hướng dẫn câu INTRO mẫu các bài hát xưa, slow …

Hướng dẫn câu INTRO mẫu các bài hát xưa, slow, tình ca đơn giản cho các bạn tham khảo. Âm giai Em9 (hoặc Em) đều ok cả nhé

Hướng dẫn câu INTRO mẫu các bài hát xưa, slow …

Download TAB [Hướng dẫn câu INTRO mẫu][PowerTab + PDF]

Câu intro này chỉ tham khảo, để các bạn có ý tưởng mà áp dụng nhưng hãy biến tấu, thay đổi cho phù hợp từng bài khác nhau.

Clip hướng dẫn câu INTRO mẫu

Gửi bình luận