Hoc Sao Pixcel

Hướng dẫn câu INTRO guitar buồn da diết, tê tái

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Hướng dẫn câu INTRO guitar buồn da diết, tê tái

Hướng dẫn câu INTRO guitar buồn da diết, tê tái âm giai Dm áp dụng cho nhiều bài hát, kỹ thuật chạy ngón tương đối nhiều, dành cho các bạn đã biết solo guitar chút ít

Hướng dẫn câu INTRO guitar buồn da diết, tê tái

DOWNLOAD TAB [Hướng dẫn câu INTRO buồn da diết, tê tái][PowerTab + PDF]

Câu Intro này bắt đầu bằng hợp âm Dm/Bb đây là hợp âm đảo slash chord

Hướng dẫn câu INTRO guitar buồn da diết, tê tái

Đoạn giữa là câu chạy quãng 3 liên 4, với hợp âm A7 ở thế bấm cao

Hướng dẫn câu INTRO guitar buồn da diết, tê tái

Đoạn cuối là scale Dm chạy từ dây 2 xuống dây 6 và kết thúc bằng hợp âm A7

Hướng dẫn câu INTRO guitar buồn da diết, tê tái

Xem video hướng dẫn chi tiết câu INTRO này 

Gửi bình luận