Hoc Sao Pixcel

Hợp âm Add9 – Maj9 – Dom9 khác nhau ra sao

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...


Hợp âm Add9 – Maj9 – Dom9 khác nhau ra sao

Hợp âm Add9 – Maj9 – Dom9 được xem như “hợp âm màu” rất hay sử dụng, tuy nhiên một số bạn vẫn hay nhầm lẫn, trong bài viết này chúng ta sẽ xem xét về mặt công thức cho dễ nhớ nhé.

Xem bài viết trước Hợp âm add2 – add9 và cách áp dụng

Đầu tiên chúng ta hãy xem cách bấm tửng loại sau đó phân tích chi tiết sau


Hợp âm Cadd9

Hợp âm Add9 – Maj9 – Dom9 khác nhau ra sao

Hợp âm Cmaj9

Hợp âm Add9 – Maj9 – Dom9 khác nhau ra sao

Hợp âm Cdom9 (hay còn gọi C9)

Hợp âm Add9 – Maj9 – Dom9 khác nhau ra sao

Từ cách bấm trên hãy xem các nốt chi tiết

  • Cadd9 = C E G D
  • CMaj9 = C E G B D
  • Cdom9= C E G Bb D

Dựa trên âm giai C trưởng: C D E F G A B C D

Ta suy ra công thức chung:

  • add9 = 1 3 5 9
  • Maj9 = 1 3 5 7 9
  • dom9= 1 3 5 b7 9

Cách nhớ ngắn gọn Add9 – Maj9 – Dom9:

– Hợp âm add9 là hợp âm trưởng thêm nốt bậc 9, không có nốt bậc 7.

– Hợp âm Maj9 thêm nốt bậc 9 và nốt bậc 7(trưởng) hoặc có thể nhớ là maj7 thêm bậc 9.

– Hợp âm dom9 thì thêm nốt bậc 9 và nốt bậc b7 (giáng nốt 7).

Các bạn hãy thử áp dụng công thức cho các hợp âm khác như Aadd9, Amaj9, D9 …..

Gửi bình luận