Hoc Sao Pixcel

Học guitar đệm hát – And I Love Her – The Beatles

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Học guitar đệm hát – And I Love Her – The Beatles

Học guitar đệm hát bài And I Love Her của ban nhạc lừng danh The Beatles cũng không quá khó, các bạn nào đánh được hợp âm C#m, F#m và biết kiểu đệm “lên xuống” là tập được ngay thôi

3 hợp âm chính dùng trong And I Love Her bao gồm:

F#m

Học guitar đệm hát – And I Love Her – The Beatles

E6

Học guitar đệm hát – And I Love Her – The Beatles

C#m

Học guitar đệm hát – And I Love Her – The Beatles

Xem video hướng dẫn Học guitar đệm hát – And I Love Her

Đoạn l và 2 có thêm hợp âm:  A (La trưởng) và B (Si trưởng)

Phần chuyển bài có thêm hợp âm:  G#m (Sol thăng thứ)

Phần solo với chuỗi hợp âm:  Gm   Dm   Gm   Dm   Gm   Dm   Bb   C   F

Đoạn 3 có thêm hợp âm:  Gm (Sol thứ) và Dm (Rê thứ)

Kết bài: D (Rê trưởng)

Cách đệm đàn tay phải: đánh lên xuống

 Câu bass chuyển:

.$1..$2..$3..$4..$5.2.$6. .$1..$2..$3..$4.2 1.$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5.4.$6.

Ghita đệm bè 2 (3 câu đầu):

.$1..$2..$3.11.$4..$5..$6. .$1..$2.10.$3..$4..$5..$6. .$1.9.$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2.10.$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3.11.$4..$5..$6. .$1..$2.10.$3..$4..$5..$6. .$1.9.$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2.10.$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3.9.$4..$5..$6. .$1..$2.9.$3..$4..$5..$6. .$1.9.$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2.9.$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3.9.$4..$5..$6. .$1..$2.9.$3..$4..$5..$6. .$1.9.$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2.9.$3..$4..$5..$6.

Ghita đệm bè 2 câu 4 (“She brings to me”):

.$1..$2..$3.9.$4..$5..$6. .$1..$2.10.$3..$4..$5..$6. .$1.9.$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2.10.$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3.9.$4..$5..$6. .$1..$2.10.$3..$4..$5..$6. .$1.9.$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2.10.$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3.11.$4..$5..$6. .$1..$2.10.$3..$4..$5..$6. .$1.11.$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2.10.$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3..$4..$5..$6.

Ghita đệm bè 2 câu 5 (“And I love her”):

.$1..$2..$3.11.$4..$5..$6. .$1..$2.10.$3..$4..$5..$6. .$1.11.$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2.10.$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3.9.$4..$5..$6. .$1..$2.9.$3..$4..$5..$6. .$1.9.$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2.9.$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3.9.$4..$5..$6. .$1..$2.9.$3..$4..$5..$6. .$1.9.$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2.9.$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3.9.$4..$5..$6. .$1..$2.9.$3..$4..$5..$6. .$1.9.$2..$3..$4..$5..$6. .$1..$2.9.$3..$4..$5..$6. .$1..$2..$3.9.$4..$5..$6.

 Lời bài hát And I love her

I give her all my love
That’s all I do
And if you saw my love
You’d love her too
I love her

[ghita bè 2] She gives me everything
And tenderly
The kiss my lover brings
She brings to me
And I love her

A love like ours
Could never die
As long as I
Have you near me

Bright are the stars that shine
Dark is the sky
I know this love of mine
Will never die
And I love her

Bright are the stars that shine
Dark is the sky
I know this love of mine
Will never die
And I love her

Học guitar đệm hát – And I Love Her – The Beatles

 ban nhạc huyền thoại The Beatles

Xem thêm các bài giảng cho chuyên mục Học guitar đệm hát

Gửi bình luận