Hoc Sao Pixcel

Đệm kiểu Jazz với vòng hợp âm đơn giản

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Đệm kiểu Jazz với vòng hợp âm đơn giản

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đệm kiểu jazz đơn giản, bài tập này sẽ giúp bạn vững thêm nhịp phách, chạy bass chromatic tăng dần.

Đệm kiểu Jazz với vòng hợp âm đơn giản

DOWNLOAD TAB [Đệm kiểu Jazz với vòng hợp âm đơn giản][PowerTAB + PDF]

Bài này nhịp 4/4 và để giữ nhịp dễ thì bạn nên chia ra nốt móc đơn và đọc: ” 1   &  2   &   3   &   4   & “.

4 hợp âm dùng trong bài đệm kiểu jazz này là: Cmaj7, C#dim7, Dm7 và D#dim7

Đệm kiểu Jazz với vòng hợp âm đơn giản

Xem clip hướng dẫn chi tiết đệm kiểu jazz đơn giản

Gửi bình luận