Hoc Sao Pixcel

Câu Riff 12 bar blues truyền thống đơn giản

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...


Câu Riff 12 bar blues truyền thống đơn giản

Câu Riff 12 bar blues truyền thống đơn giản giúp bạn tiếp cận cách đệm blues sáng tạo thêm một tí so với cách rãi bình thường. Bạn nào chưa biết gì về 12 bar Blues thì nên xem lại bài viết 12 Bar Blues và các kiểu đệm cơ bản

Câu Riff 12 bar blues truyền thống đơn giản

DOWNLOAD TAB[Câu Riff 12 bar blues][PDF + backingTrack]


Bài tập này dùng hợp âm chủ E, do đó gọi là Blues in E.

4 khuôn nhạc đầu tiên (1- 4) dùng hợp âm power chord có mở rộng 1 tí khi thêm nốt bậc 6 là nốt C#

Câu Riff 12 bar blues truyền thống đơn giản

2 khuôn tiếp theo (5-6) dùng hợp âm A thêm nốt bậc 6 là nốt F#

Câu Riff 12 bar blues truyền thống đơn giản

2 khuôn tiếp (7-8) quay lại E

1 khuôn tiếp (9) thay đổi sang hợp âm B thêm nốt bậc 6 là nốt G#, câu này đòi hỏi bạn phải dang ngón rộng, cố gắng nhé

Câu Riff 12 bar blues truyền thống đơn giản

Khuông thứ 10 quay lại hợp âm A, Khuông thứ 11 chuyển lại hợp âm E

Khuôn thứ 12 quay lại B

Và cứ thế lặp lại, hãy đánh chậm cùng backing track tốc độ chỉ 70 để bạn cảm nhận đúng nhịp và đánh cho chính xác nhé.

Video hướng dẫn chi tiết Câu Riff 12 bar blues

[update]

 

Gửi bình luận