Hoc Sao Pixcel

Có bao nhiêu hợp âm guitar?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Khi bạn khám phá những hình dạng và âm thanh mới trên cây đàn guitar, bạn có bao giờ tự hỏi chính xác có bao nhiêu hợp âm trong điều chỉnh tiêu chuẩn? Hoặc thậm chí có bao nhiêu hợp âm có trong quang phổ của vũ trụ âm nhạc? Đầu tiên, chúng ta hãy làm rõ. Bạn có thể, tất nhiên, chỉ chơi sáu ghi chú một lần trên một cây đàn dây 6 dây. Với mục đích của bài học này, chúng ta sẽ chỉ nói về các hợp âm có ít nhất ba ghi chú khác nhau. (Xin lỗi hợp âm quyền lực, không có hành vi phạm tội.)

Khi nó kết thúc, câu hỏi này có thể dễ dàng được trả lời bằng một phương trình toán học. Tôi thật kinh khủng khi học toán, nhưng tôi có một vài người bạn – những người giỏi toán học – Nick Didkovsky (một tay guitarist cũng là một nhà toán học) và John Charpie (một nhà vật lí). Đối với họ phương trình này đơn giản; với tôi không nhiều, nhưng tôi có được ý tưởng cơ bản. Tôi cảm ơn họ từ đáy lòng của tôi đã giúp tôi tìm ra một số điều này.

Có bao nhiêu hợp âm guitar?

Có bao nhiêu hợp âm guitar?

Sử dụng phương pháp kết hợp dựa trên 12-Nốt,thì  đây là những kết hợp có sẵn cho chúng ta biết được có bao nhiêu hợp âm, và có bao nhiêu hợp âm guitar có thể chơi được.

1 Nốt = 12 cách (1 nốt là 1 hợp âm)
2 Nốt = 66 ( 2 Nốt là một hợp âm)
3 Nốt = 220 (3 Nốt là một hợp âm)
4 Nốt = 495 (4 Nốt là một hợp âm)
5 Nốt = 792 (5 Nốt là một hợp âm)
6 Nốt = 924 (6 Nốt là một hợp âm)
7 Nốt = 792 (7 Nốt là một hợp âm)
8 Nốt = 495 (8 Nốt là một hợp âm)
9 Nốt = 220 (9 Nốt là một hợp âm)
10 Nốt = 66 (10 Nốt là một hợp âm)
11 Nốt = 12 (11 Nốt là một hợp âm)
12 Nốt = 1 (12 Nốt là một hợp âm)

Tổng hợp âm = 4017
Tổng hợp âm guitar có thể chơi = 2341

Như vậy, có 2.341 hợp âm guitar. Hay nói cách khác Tổng số hợp âm guitar có thể chơi là 2.341 hợp âm.

Tuy nhiên để chơi guitar hát nhạc đệm thì bạn không cần phải thuộc hết 2.341 hợp âm, mà chỉ cần tập thành thục những hợp âm cơ bản dành cho người mới chơi, và sau đó học 24 hợp âm thông dụng là bạn có thể chơi được những bài hát phổ biến.

Bởi Học Sáo [.]com

Gửi bình luận