Hoc Sao Pixcel

Tác giả: Hoàng Lão Tà

Chạy Bass sáng tạo kiểu Jazz đơn giản

Chạy Bass sáng tạo kiểu Jazz đơn giản Chạy Bass sáng tạo kiểu Jazz đơn giản với một tuyệt chiêu nho nhỏ các bạn có thể biến câu thông thường nghe mùi “jazz” ngay. DOWNLOAD …

3 bài tập đánh cách dây string skipping

3 bài tập đánh cách dây string skipping Đánh cách dây string skipping giúp bạn có nhiều lựa chọn khi trình tấu 1 đoạn guitar, nó còn giúp bạn đánh được những quãng rộng tạo …