Hoc Sao Pixcel

Tác giả: Hoàng Lão Tà

Transverse 1880

3 Câu guitar Neo-classical metal hay

3 Câu guitar Neo-classical metal hay Bài học này chia làm 3 câu tuy nhiên cách đánh là như nhau, bạn sẽ được trãi nghiệm những vị trí trên cần đàn. Bạn nghe câu này …
Whistle , thổi ở đầu ống , đầu thế kỷ 20 của người Kuba, Ngent, Yaka

Liên kết thế tay Pentatonic rời nhau

Liên kết thế tay Pentatonic rời nhau Liên kết thế tay Pentatonic rời nhau sẽ giúp bạn kết nối và ghi nhớ 2 thế bấm không liền kề nhau của âm giai Ngũ cung, để …

Áp dụng kỹ thuật slide vào pentatonic

Áp dụng kỹ thuật slide vào pentatonic Áp dụng kỹ thuật slide vào pentatonic sẽ giúp bạn mở rộng được quãng đánh trên cần đàn và tạo ra hiệu ứng rất đặc biệt. Các bài …