Hoc Sao Pixcel

Tác giả: Hoàng Lão Tà

Kỷ Thuật Tremollo (Trill )

Hướng dẫn solo bài Christmas Canon Rock

Hướng dẫn solo bài Christmas Canon Rock Bài hát Christmas Canon Rock theo phiên bản của Trans-Siberian Orchestra rất hay với đoạn solo giữa bài dùng kỹ thuật tapping tạo giai điệu tuyệt vời Download …