Hoc Sao Pixcel

Tác giả: Hoàng Lão Tà

6 kiểu tapping guitar phổ biến nhất

6 kiểu tapping guitar phổ biến nhất Trong bài học trước Tìm hiểu kỹ thuật tapping cơ bản trên đàn guitar, mình đã giới thiệu cho các bạn cách tiếp cận và phương pháp tập …

Download tạp chí Guitar Techniques 2017

Download tạp chí Guitar Techniques 2017 Tập hợp một số cuốn tạp chí Guitar Techniques rất hay trong năm 2017, nhiều phong cách thể loại để các bạn tham khảo kèm các bài tập hiệu …