Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/hocsao/domains/hocsao.com/public_html/wp-content/plugins/woocommerce-multilingual/inc/missing-php-functions.php on line 19

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/hocsao/domains/hocsao.com/public_html/wp-content/plugins/wp-tab-widget-pro/wp-tab-widget-pro.php on line 1952

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/hocsao/domains/hocsao.com/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/hocsao/domains/hocsao.com/public_html/wp-content/plugins/wpml-string-translation/inc/functions.php on line 24

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/hocsao/domains/hocsao.com/public_html/wp-includes/load.php on line 649

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/hocsao/domains/hocsao.com/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/hocsao/domains/hocsao.com/public_html/wp-content/themes/mts_best/functions/widget-postslider.php on line 140

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/hocsao/domains/hocsao.com/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/hocsao/domains/hocsao.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4365
Học Sáo Trúc Online | Học thổi sáo dễ hơn - nhanh hơn
Kỹ thuật tiếp hơi trên sáo trúc

Kỹ thuật tiếp hơi

Trong nhạc cụ bộ hơi, có những đoạn nhạc đòi hỏi sự diễn tả cho người …
Cách bảo quản sáo trúc

Bảo quản sáo trúc

Học Sáo Trúc – Cho một ống sáo mới làm ,tránh thổi nhiều giờ cho nhạc …

DẤU NỐI (Legato)

Dấu kéo dài , để chỉ khi một hoặc nhiều nốt nhạc, sau đó liền với …

Lịch sử cây động tiêu

Người Ai Cập gọi là “Sebi”, có 3 lỗ bấm, thổi dọc có chiều dài khá …
Kỷ Thuật Trill

Kỷ Thuật Trill

Kỷ thuật Trill là một kỷ thuật áp dụng trên sáo trúc, bằng những ngón nhảy …